Home

Mils Kompagniet importerer & distribuerer baristaudstyr, brygudstyr, maskiner med mere. Vi har været i gang siden 2005 og har lang erfaring indenfor specialkaffe sektoren. Kontakt os hvis din butik eller kaffebar har brug for hjælp til at rykke en klasse op.

Læs mere om de varemærker vi repræsenterer på de følgende sider.